Wat zou het kunnen worden?

Medio 2020 zijn we vertrokken voor een reis die hopelijk leidt naar de oprichting van een duurzaam opererend, coöperatief boerenbedrijf. Maar het zou wel eens iets heel anders kunnen worden dan wat je kent, of voor je ziet.

Ja, er zullen groentes groeien, fruitbomen en -struiken staan en dieren rondlopen. Die dieren voorzien mogelijk in een deel van de voedselbehoefte, maar hebben nadrukkelijk ook een rol in het systeem. Zo zorgen wroetende varkens voor een gezonde bodem, vreten scharrelende kippen onkruiden weg en is koeienmest een prima basis voor mooie compost.

Ontmoetingserf

Rond de boerderij kan zich een open erf vormen, waarbij leden, klanten, vrijwilligers en andere bezoekers samenkomen. Je ziet er mensen die met elkaar waardevolle activiteiten ontwikkelen, voor henzelf en anderen. Het is dus nadrukkelijk een sociaal experiment dat zich kan ontwikkelen tot een duurzame mini-maatschappij.

Misschien ontstaan er wel mogelijkheden om te komen tot innovatieve woonvormen, waarbij de boer van dienst ook zorgt voor het groenbeheer. En wat denk je van het geven van (buiten)onderwijs, natuureducatie en beleving in een fraai landschap en het verlenen van zorg of het runnen van een restaurant?

Het zijn zomaar wat ideeën.