Wie zijn wij?

Kollenbergboeren is een initiatief van Douwe Korting (links) en Boudewijn Tooren. Beiden zijn Brabanders, zelfstandig ondernemer en al jaren intensief betrokken bij de (ook) coöperatieve  Herenboerderijen. Onlangs richtten zij Coöperatie Creabitat op

In de loop van 2019 zijn we in contact gekomen met een aantal private en publieke organisaties in Zuid-Limburg. Zij hebben ons uitgedaagd mee te werken aan de invulling van een aantal ruimtelijke en sociale opgaven in de regio.

Wij zijn deze uitdaging aangegaan vanuit de overtuiging dat voedsel mensen verbindt, en de coöperatieve aanvliegroute leidt tot winst op velerlei vlakken. De verkenning die wij voorstaan met Kollenbergboeren, is als een startpunt van een mooie reis; een reis  waarvan de bestemming nog niet bekend is, maar die ongetwijfeld verrijkend is voor iedereen.